O nás

Společnost Plasma Lab je nestátní zdravotnické zařízení založené 12. 3. 2021 PhDr. Milanem Baierem a MUDr. Luďkem Rubášem. Toto zařízení vzniklo na základě potřeby doplnit a ujednotit služby pro společnost Plasma Place, která působí na trhu již od roku 2016 v oboru klinické hematologie a transfuzní lékařství – dárcovství plasmy.

Laboratoř byla budována v moderním duchu s cílem se rozvíjet v oboru klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie – infekční sérologie. Prostory laboratoře byly budovány v nových prostorách budovy Zlatý Anděl, kde došlo k jejich modernizaci a úpravám pro potřeby laboratoře.

Hlavním cílem laboratoře je produkovat klinicky využitelné výsledky v požadované kvalitě a definovaném čase. Nedílnou součástí výsledkových zpráv jsou i komentáře a konzultace poskytované odbornými pracovníky. Na jejich vzdělávání a odborný přehled klade laboratoř veliký důraz a podporuje je v získávání těchto vědomostí. Všechny tyto prvky napomáhají včasné diagnostice a zahájení léčby pacientů. 

Laboratoř provozuje příjem materiálu, zpracování, výdej a export výsledků, svoz materiálu spolupracujícím laboratořím či zákonem stanoveným laboratořím. Posláním tohoto pracoviště je zajišťovat rutinní i specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie a sérologie, analýzu biologického materiálu odebraného  na odběrových pracovištích, centrech, ale i z ambulancí a klinických pracovišť. Laboratoř drží krok s novými poznatky, doporučeními odborných společností a s ohledem na své možnosti a moderní diagnostiku zařazuje i nová vyšetření.

Součástí laboratoře a jejího systému kontroly jakosti je i status Kontrolní laboratoře pro účely vyšetřování vzorků plasmy od dárců krve.

Novinky

Startujeme webové stránky

Od 18. 5. jsou v ostrém provozu webové stránky naší laboratoře. Samozřejmě se mohlo stát, že se nám sem vloudila nějaká chybička, technický problém anebo vám tu prostě nějaký druh …

Otevíráme odběrové centrum Praha 5

Na adrese Bozděchova 344/2, Praha 5 budeme otevírat nové, moderní a přívětivé odběrové centrum. Lokalita je komfortně dostupná MHD (metro B, tramvajové linky 4, 5, 10, 12, 20, 21, 22; …