O nás

Společnost Plasma Lab je poskytovatel zdravotních služeb založený v roce 2021. Vznikla na základě potřeby doplnit a ujednotit služby pro společnost Plasma Place, která působí v oboru klinické hematologie a transfuzní lékařství – dárcovství plasmy.

Laboratoř byla budována v moderním duchu s cílem se rozvíjet v oboru klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie – infekční sérologie. Prostory laboratoře byly budovány v nových prostorách budovy Zlatý Anděl, kde došlo k jejich modernizaci a úpravám pro potřeby laboratoře.

Nyní laboratoř disponuje základními vyšetřeními pro vyšetřování vzorků plasmy z plazmaferéz dárců. Do budoucna společnost plánuje rozšíření spektra metod i nabízených služeb, aby byla schopna poskytnout komplexní péči svým dárcům plasmy.

Hlavním cílem laboratoře je produkovat klinicky využitelné výsledky v požadované kvalitě a definovaném čase. Nedílnou součástí výsledkových zpráv jsou i komentáře a konzultace poskytované odbornými pracovníky. Na jejich vzdělávání a odborný přehled klade laboratoř veliký důraz a podporuje je v získávání těchto vědomostí. Všechny tyto prvky napomáhají včasné diagnostice a zahájení léčby pacientů. 

Zavedený systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 se vztahuje na celou laboratoř.

Zavedený systém správné výrobní praxe dle VYR 32 se vztahuje na laboratoř kontroly jakosti.

Laboratoř provozuje příjem materiálu, zpracování, výdej a export výsledků, svoz materiálu spolupracujícím laboratořím či zákonem stanoveným laboratořím. Posláním tohoto pracoviště je zajišťovat rutinní i specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie a sérologie, analýzu biologického materiálu odebraného  na odběrových pracovištích, centrech, ale i z ambulancí a klinických pracovišť. Laboratoř drží krok s novými poznatky, doporučeními odborných společností a s ohledem na své možnosti a moderní diagnostiku zařazuje i nová vyšetření.

Součástí laboratoře a jejího systému kontroly jakosti je i status Kontrolní laboratoře pro účely vyšetřování vzorků plasmy od dárců krve.

Provoz laboratoře je zajištěn laboranty, vysokoškolskými pracovníky, lékaři a administrativními pracovníky. Kvalita péče není garantována jen personálem laboratoře, ale i špičkovou technologií od světových výrobců zdravotnické techniky.